Rezidencia North Košice

Hypotekárna kalkulačka

%

Novostavba Agria Nitra

novostavby

Bytový komplex sa nachádza v tichej časti mesta pod Zoborom – NITRY, v susedstve botanickej záhrady. Lokalita zo severozápadnej časti susedí s areálom SAV, zo severovýchodnej časti s areálom Agroinštitútu a na juhozápadnej strane areálu sa nachádza promenáda okolo botanickej záhrady. Prístup k bytovému komplexu Agria je z Akademickej ulice.

 

Celý obytný súbor bude pozostávať z piatich objektov, pričom výstavba bude realizovaná v dvoch etapách:

V prvej etape začali s výstavbou dvoch objektov – bloku B1 a bloku B2. Blok B1, ktorého tvar pripomína písmeno „L“, má výšku 5 nadzemných podlaží a 1 polozapustené podlažie, v ktorom sa budú nachádzať garážové státia. Blok B2 je zložený z troch schodiskových sekcií. Počet nadzemných podlaží je 6 plus 1 je polozapustené.

 

V druhej etape sa plánuje výstavba obytných blokov A1, A2 a A3.

 

Dopravne je celý súbor napojený na rozšírenú existujúcu prístupovú komunikáciu na juhovýchodnej hrane pozemku, ktorá ústi do Akademickej ulice. Vstupy do jednotlivých objektov a vjazdy do garáží sú orientované z novovytvorenej ulice, ktorá je navrhnutá ako slepá, ukončená otočkou.

Zeleň je sústredená do bytových nádvorí, ktoré sú otvorené do promenády okolo botanickej záhrady. Vysoká zeleň lemuje aj vnútroareálovú komunikáciu.

Agria Nitra novostavba