Rezidencia North Košice

Hypotekárna kalkulačka

%

Bytový dom Kvačalova

novostavby

Funkcia a účel stavby

 

Výstavba bytových domov na Kvačalovej ulici predstavuje tvorbu nových bytových jednotiek a obchodných priestorov v lokalite Žilina – Závodie pod dynamicky sa rozvíjajúcim obytným celkom Žilina – Hájik. Pre zvýšenie kvality bývania je každý vchod funkčne samostatný a dilatačne oddeleny od susednej sekcie bez dotyku tvrdých častí konštrukcie.

 

Charakteristika okolia stavby

 

Stavba východnou stranou nadväzuje na susediace bytové objekty a rozširuje  tak perspektívny obytný súbor v okrajovej časti Žiliny. Lokalita stavby poskytuje vo vzťahu k dopravnej sieti bezproblémový prístup k obchvatu mesta a teda ku ktorejkoľvek jeho časti. Budúci bytový komplex bude taktiež plynulo napojený na mestskú dopravnú sieť. V okolí stavby sa nenachádzajú žiadne priemyselné objekty a úzko susedí s neobývaným prírodným územím.

 

Členenie stavby

 

Bytové domy na Kvačalovej ulici pozostávajú zo 4 samostatných sekcií, každá sekcia má samostatný vstup, komunikačné jadro a kotolňu. Celkovo objekt tvarom reprezentuje tvar „L“. Medzi navrhovaným objektom a komunikáciou je situované parkovisko osobných automobilov pre obyvateľov.
Svojím usporiadaním tvorí bytový dom zo severnej strany hlukovú bariéru pre svoj zazelenaný vnútroblok slúžiaci pre oddychové účely a hru detí.
Jednotlivé podlažia sekcií A, B, C, D, E, F sú okrem nárožnej sekcie B, dispozične koncipované do siedmych bytových variantov. Sekcia B má vzhľadom na nárožný charakter typologickú skladbu odlišnú. Podlažnosť sekcií je od 6 do 10 nadzemných podlaží (ďalej NP).

Na 1.NP všetkých sekcií sú situované pivnice, garážové státia a polyfunkcia. Byty sú umiestnené od 2.NP vyššie. Celkovo bytové domy na Kvačalovej ulici poskytujú (v terajšej dispozičnej zostave):

 

  • 1-izbových bytov - 23
  • 2-izbových bytov - 41
  • 3-izbových bytov - 38
  • 4-izbových bytov - 9

Byty majú svoje obytné, spoločenské priestory a balkóny situované prevažne na J-JV, spálne a kuchynské priestory sú situované na severnú stranu. Ku každému bytu sú v 1.NP danej sekcie priradené pivničné priestory.

kvacalova zilina