Rezidencia North Košice

Hypotekárna kalkulačka

%

Daň z nehnuteľnosti

Majitelia nehnuteľností sú povinný platiť daň z nehnuteľnosti. Správcom dane z nehnuteľnosti však nie je daňový úrad, ale obec poprípade mestská časť.
 
Daňové priznanie sa podáva nasledujúci rok potom ako ste sa stali majiteľom danejnehnuteľnosti. Napríklad ak ste nadobudli nehnuteľnosť 1.3. 2009, tak priznanie podávate a rovnako platíte daň z nehnuteľnosti až v roku 2010.