Rezidencia North Košice

Hypotekárna kalkulačka

%

Novostavba Antolská

novostavby

Základné údaje charakterizujúce stavbu

 

Plocha riešeného územia sa nachádza vo výnimočnej lokalite, juhovýchodne od jazera Veľký Draždiak, na Antolskej ulici. Prístupný je odbočkou z Betliarskej ulici mostom cez Chorvátske rameno. Komunikácia slúži aj pre MHD, ktorá ma na konci Antolskej ul. pri polyfunkčnom objekte (12-podlažný internát pre zamestnancov nemocnice) konečnú zastávku s otočkou.

Územie zóny Veľký Draždiak, do ktorého lokalita objektu patrí, sa nachádza v južnej časti mestskej časti Bratislava - Petržalka na rozhraní obytných súborov Háje a Lúky. Zo severnej strany je vymedzené lužným lesom pri obytnej zástavbe Starhradskej ulice po horáreň ďalej pokračuje až po Dolnozemskú cestu, od ktorej je oddelené zeleným parkovým areálom nemocnice Sv. Cyrila a Metoda. Antolskou ulicou je územie vymedzené z východnej strany – tu sa nachádza aj navrhovaný polyfunkčný objekt - z južnej strany je vymedzené Chorvátskym ramenom, zo západu lesom, v 80-metrovej vzdialenosti od brehu Veľkého Draždiaka. Z dôvodu priameho kontaktu s budúcou mestskou triedou (v tesnej blízkosti s nosnou dopravnou osou Jantárová cesta –rýchloelektrička, resp. metro) so zastavaným obytným územím, ako aj prevládajúceho prírodpenziónového charakteru územia, má areál Veľkého Draždiaka, do ktorého navrhovaný objekt zasahuje, predpoklady pre funkčné využitie rekreácie, športu a oddychu s využitím vodnej plochy pre účely verejného prírodného kúpaliska s potrebnou občianskou, rekreačnou, športovou a technickou vybavenosťou. Objekt je navrhnutý tak, aby v čo najväčšej miere zachytával priame slnko a zároveň umožnil naplno rozvinúť svoju najväčšiu výhodu – z každého bytu je výhľad na kľudnú zónu, väčšinou zalesnenú, z časti priestorov je priamy výhľad na vodnú plochu jazera Veľky Draždiak.

 

Pre južne orientované byty majú klienti možnosť objednať si klimatizačné jednotky s nasledovnými parametrami: 2-trubkové parapetné fancoilové jednotky s opláštením.
Fancoilové jednotky sú navrhnuté pre uzavretý vodný 2-trubkový systém, t.j. jednotkou sa v lete chladí a vo vykurovacom období vykuruje. Potrubné rozvody vody sú izolované po celej trase izoláciou (s parozábranou).

 

Elektronické zabezpečenie – vstupné dvere, okná, výstupy na balkóny a terasy

Komunikatívnosť – prenos informácií cez GSM hlasovou alebo SMS správou; možnosť napojenia na monitorovací pult

Bezdrôtový systém – čistá a rýchla inštalácia; možnosť dodatočného rozšírenia

Ďiaľkové ovládanie systému
Montáž – počas výstavby so súhlasom investora

novostavba antolska bratislava
novostavba antolska 2
novostavba antolska 3
novostavba antolska 4
novostavba antolska 5