Rezidencia North Košice

Hypotekárna kalkulačka

%

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti poskytujú takmer všetky komerčné poisťovňe pôsobiace na Slovenskom trhu.

Najčastejšie poistné udalosti voči ktorým sa poiťuje sú:
 
živelné riziká
vandalizmus
poitenie skiel
poistenie stavebného materiálu
poitenie zodpovednosti za škodu